Skip to main content

Sinkadus Role Playing Magazine

Sinkadus var en tidskrift om rollspel utgiven av Äventyrsspel mellan 1983 och 1995. Redaktörer var bl.a. Anders Blixt och Olle Sahlin. Stefan Kayat och Nils Gulliksson bidrog med många illustrationer. Sinkadus behandlade nästan uteslutande Äventyrsspels egna spel.

De tre första numren var enkla trycksaker i storlek A5 men från och med nummer 4 gick man över till ett A4-magasin på glansigt papper och delvis i fyrfärgstryck. Förutom produktinformation om nya och kommande produkter innehöll tidningen bland annat artiklar, äventyr, insändare och regelfrågor. Nummer 39-47 var vikta planscher i A2-format och innehållet reducerades till att bli ett reklamblad.

Planschversionen av tidskriften gavs även ut på engelska under namnet Symmetry, syftande på "Den mörka symmetrin" i Mutant Chronicles.

Enligt Fredrik Malmberg, mångårig VD för Äventyrsspel/Target Games, var Sinkadus upplaga som mest cirka 8000 exemplar per nummer.

Translation:

Sinkadus was a magazine about roleplaying games that was published by Äventyrsspel between 1983 and 1995. Among the editors were Anders Blixt and Olle Sahlin. Stefan Kayat and Nils Gulliksson did many of the illustrations. Sinkadus almost exclusively dealt with the games being published by Äventyrsspel themselves.

The three first issues were simple printed folders in size A5 but as of issue no. 4 the magazine was printed in A4 format on glossy paper and partly full-colour. Besides information on upcoming products the magazine also included articles, adventures, letters to the editor and rules questions. Issues number 39-47 were folded posters in A2 format and the contents were reduced to pure advertisment.

The poster version of the magazine was also published in English under the name Symmetry, referring to "The Dark Symmetry" in Mutant Chronicles.

According to Fredrik Malmberg, CEO for many years of Äventyrsspel/Target Games, the circulation of the magazine was 8000 copies per issue at its highest.

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 1,654
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 823
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 628
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 598
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 593
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 489
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 450
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 449
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 445
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 445
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 431
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 423
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 416
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 415
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 413
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 403
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 397
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 359
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 354
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 354
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 351
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 351
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 347
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 336
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 335
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 334
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 331
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 326
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 318
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 315
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 285
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 281
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 279
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 273
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 265
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 251
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 232
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 219
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 181
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 177
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 161
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 145
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 144
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 139
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 137
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Topics: Äventyrsspel, Magazines
Sinkadus Role Playing Magazine
texts
eye 40
favorite 0
comment 0
Topics: Äventyrsspel, Magazines